Kirkekoncerter og musikalske foredrag

Klezmerduo

v. Henrik Bredholt & Ann-Mai-Britt Fjord
Kontakt: Poul Sloths Vej 14, 8270 Højbjerg
Telefon: 8619 4092
E-mail: klezmerduo@klezmerduo.dk
Hjemmeside: www.klezmerduo.dk

Klezmerduo-medley

Klezmerduo regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik – klezmer. Duoen består af Henrik Bredholt (sopransaxofon, dulcimer, tuba, jødeharpe og vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion og vokal). Igennem mere end 30 år har de fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers, som formidles med humor og smittende spilleglæde. Koncerterne er bygget op omkring fortællinger. Klezmerduo spiller over 100 koncerter om året herhjemme og i udlandet, hvor de har optrådt i de fleste europæiske lande samt i Israel, USA, Argentina og på Cuba. Duoen har vundet en førstepris på Verdensmusikfestivalen samt udgivet 4 Cd`er, der har fået flere Folk–Award nomineringer.
Anmelderne skriver: ”Smittende spilleglæde” - ”formidabel teknik” – ”sjælfuldt og sanseligt udtryk” –” fantastisk aften
Læs mere på www.klezmerduo.dk  

Se: www.youtube.com/channel/UCR7gvruDZDeNJ45PTcsBWXw

Klezmerduo kommer i hele landet.

1. ”Gnisterne og glæden?” Koncert og fortælling. Nyt program

Selv i den hårdeste modgang gemmer der sig gnister af glæde og det er hvert enkelt menneskes opgave at søge efter dem. For kun gennem glæden kan vi kommunikere med Gud. Og glæden – ja, den findes i sangen, musikken og dansen. For en smuk og inderlig melodi kan åbne himlens porte og være stigen, der fører op til Guds trone. Sådan lyder det i den gren af den orthodokse jødedom der kaldes hasidisme. 
Hasidismen var en folkelig ”vækkelsesbevægelse” som opstod i det sydlige Polen i begyndelsen af 1700-tallet Den blev grundlagt af den ukrainske lærde mystiker Israel ben Elieser (1698-1760) som får tilnavnet Baal ShemTov (Mesteren af det gode navn)
Essensen i den hasidiske lære er Guds umiddelbare tilstedeværelse i alle ting. 
From hengivenhed og hjertes renhed er overordnet intellektuelle færdigheder og studiet af de hellige skrifter. Det vigtigste er et inderligt og følelsesladet forhold til Gud og at det kommer til udtryk gennem bøn, sang og dans der søger ekstasen. 
Rabbineren er det absolutte centrum og han bliver spurgt til råds i stort og småt. Han tillægges magiske kræfter og kan derfor udføre små og store mirakler - når han synger og danser må Satan vige bort.
I en tid præget af stor fattigdom og mange pogromer spreder hasidismen sig som en steppebrand over det meste af Østeuropa. Sproget er jiddisch i de mange små shtetler (landsbyer) hvor livet leves i et evigt håb om, at Messias`s komme er nær. 
Hasidismen har sidenhen været til stor inspiration for forfattere som Stefan Zweig, Isaac Bashevis Singer, Elie Wiesel, filosoffen Martin Buber og ikke mindst maleren March Chagall.
Gennem musik, sange og fortællinger løfter Klezmerduo en flig ind til et magisk univers. 
(70 min..; 9800 kr. plus transport)
Koncerten er tidligere holdt: Se kalenderen på hjemmesiden: www.klezmerduo.dk


2. ”At le med det ene øje” Koncert og fortælling

Den jødiske musiktradition er ældre end vor tidsregning og i Det gamle Testamente findes mange referencer til musik. Melodierne levede videre gennem århundreder under jødernes landflygtighed og blev inspireret og påvirket af andre kulturer. I 400 år op til 2. verdenskrig blomstrede den jødiske kultur i Østeuropa fra Østersøen i nord til Sortehavet i syd. Her blandede den traditionelle jødiske musik sig med balkan- og romamusikken og blev til den genre, vi i dag kalder klezmer.
Klezmermusikken er især blevet brugt til de ugelange traditionsrige bryllupsfester, hvor hverdagens trængsler blev glemt i dansens fællesskab.
Men selvom klezmer er festmusik, så siges det, at musikken lèr med det ene øje, mens det andet græder. Den spejler livets grundvilkår som smerte, sorg og længsel er en del af – men insisterer samtidig på håbet, glæden og viljen til livet.
Kirkekoncerten kan følges op af et arrangement i sognegården (det koster ikke ekstra) Klezmerduo spiller og fortæller mere om traditionen og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og måske danse et par kædedanse.
(65 min. – max. 100 min.; 9200 kr. plus transport)
Koncerten er tidligere holdt: Fortløbende, se kalenderen på hjemmesiden: www.klezmerduo.dk


3. Oktober 43 – Redningen af de danske jøder - Fortælling og klezmermusik

En af de største vellykkede enkelt aktioner mod Nazitysklands jødeforfølgelser fandt sted her i Danmark under Anden Verdenskrig. Mere end 7000 jøder blev på mindre end en måned bragt i sikkerhed i Sverige – sejlet over Øresund i fiskerbåde og andre småskibe. Hundredvis af danskere blev i løbet af få dage dybt involveret i en redningsaktion, der stadig står som et enestående eksempel på civil modstand i Europa, og som betød at 98,5% af de danske jøder blev reddet.
”Hvad skulle jeg ellers ha` gjort” siger den unge ambulancechauffør Jørgen Knudsen, da han bagefter bliver spurgt om, hvorfor han kørte rundt og advarede og transporterede jøder, som han ikke kendte. 
I en ramme af livsbekræftende jødisk klezmermusik fortæller Klezmerduo historien om danske jøder, der må flygte over hals og hoved og om nogle af de mange, der satte livet på spil for at hjælpe.
(90 min; 9800 kr. plus transport)
Oktober 43 er tidligere holdt: Fortløbende, se kalenderen på hjemmesiden: www.klezmerduo.dk


4. Musikalsk bibelfortælling –på tværs af generationer

Klezmerduo tilbyder familiefortællekoncerter, hvor børn, forældre og bedsteforældre kan få en fælles oplevelse.
Med udgangspunkt i Det gamle Testamente inviterer Klezmerduo til et anderledes og spændende musikalsk møde med nogle af de store gamle fortællinger. Historierne bliver fortalt i et levende og billedrigt sprog, understreget og sat i ramme af traditionel jødisk musik. Der er mulighed for at synge og klappe med og møde nogle af de helt gamle instrumenter som skalmeje, tromme, hakkebræt, fløjte og jødeharpe. Hvis kirken har et børnekor, kan det indgå i koncerten med enkle hebræiske sange (noder og CD sendes i god tid)
Ofte er arrangementet bygget op, så første del foregår i kirken og anden del i sognegården, hvor der også er mulighed for at høre om instrumenterne og måske danse et par enkle kredsdanse.
(60 – 90 min; 9800 kr. plus transport)
Musikalsk bibelfortælling er tidligere holdt: Fortløbende, se kalenderen på hjemmesiden: www.klezmerduo.dk


5. Klezmer og visdomsfortællinger – om håb og livsmod

Den jødiske fortælletradition er underfundig, overraskende, humoristisk og præget af dyb livsvisdom. Der eksisterer et stort og rigt repertoire af legender, fabler og anekdoter som er blevet overleveret fra generation til generation igennem århundreder. De er blevet fortalt derhjemme, ofte i forbindelse med sabbatten og i synagogerne. Langt de fleste beretter om tro, værdier, tradition og etik og mange af dem stammer fra de jødiske skrifter Talmud og Midrash. En af de elskede figurer der optræder igen og igen er den vise Kong Salomon. Vi har samlet en buket af jødiske fortællinger om bl.a. Kong Salomon – historier som på en gang vækker smil og eftertænksomhed. Historierne går hånd i hånd med klezmermusikken.
(60-90 min; 9800 kr. plus transport)
Klezmer og visdomsfortællinger er tidligere holdt: Fortløbende, se kalenderen på hjemmesiden: www.klezmerduo.dk


6. Selma Lagerlöf's adventsfortælling - ”Legenden om fru Lucia” i ord og toner -

I en ramme af nordisk musik og sang fortæller Klezmerduo en af Selma Lagerlôf`s smukkeste adventslegender 
En lysende fortælling i en mørk tid, genfortalt i et levende og billedrigt sprog.
Legenden om den unge fru Lucia fra Värmland og hendes himmelske hjælper, den hellige Sancta Lucia af Syrakus, er en dramatisk nordisk fortælling om næstekærlighed. Den foregår i Sverige for flere hundrede år siden og er en eviggyldig opfordring til, at vi her i det mørke nord trods kulden stadig mærker hjertevarme og ”holder ild i den sjælens flamme, som kaldes barmhjertighed”.
(60 min; 9800 kr. plus transport)
Legenden om Fru Lucia er tidligere holdt: Fortløbende, se kalenderen på hjemmesiden: www.klezmerduo.dk


7. ”Legenden om Juleroserne” i ord og toner for børn og voksne

Som en stemningsfuld optakt til julen genfortæller Klezmerduo en af Selma Lagerlôf`s allermest elskede legender i en ramme af nordisk sang og musik.
Legenden om Juleroserne handler om julens mirakler, men også om angst og fordumsfuldhed. Når tilliden og troen på denne verdens udstødte forsvinder, så forsvinder lyset og Guds herlighed af frygt for kulden i et menneskehjerte. I Göingeskoven bor den fredløse røverfar med røvermor og alle røverungerne. En dag kommer røvermor forbi Øved kloster, der er berømt for sin smukke have. Munkene er stolte af havens skønne, sjældne planter og blomster, men røvermor hævder, at Göingeskoven er langt skønnere, når den selveste julenat forvandler sig til en blomstrende prydhave.
Abbed Hans får lov at besøge røverfamilien den kommende julenat for ved selvsyn at opleve underet i skoven. Men med sig har han den mistroiske lægbroder.
(60 min; 9800 kr. plus transport)
Legenden om Juleroserne er tidligere holdt: Fortløbende, se kalenderen på hjemmesiden: www.klezmerduo.dk


8. ”Højsangen” – kirkeforestilling i ord, musik og dans

En medrivende musikalsk danse- og fortælleforestilling med tidl. højskoleforstander Else Mathiassen (tekst, dans) og Klezmerduo.
Kong Salomons Højsang fra Det gamle Testamente er billedrige, smukke og sanselige kærlighedsdigte udformet som vekselsang mellem Salomo og Shulamit. Mandens og kvindens skønhed besynges og dengang som i dag bliver sangene brugt i de jødiske bryllupsritualer. I overført betydning kan versene også opleves som en hyldest til kærligheden mellem Gud og mennesket. 
Musikken tager udgangspunkt i den stemningsfulde jødisk-sefardiske tradition, der er inspireret af det orientalske og som knytter tråde tilbage til bibelsk tid. Teksterne fra Højsangen bliver sunget på hebræisk. Musik og sang veksler med recitation og fascinerende orientalsk dans.
Efterfølges gerne af et foredrag/samtale.
Spillesteder: Kan spilles i kirker, menighedshuse og forsamlingshuse .
(50 min. Derudover evnt. efterspil med foredrag/ samtale/; 9800 kr. plus transport)
Højsangen i ord, musik og dans er tidligere holdt: Fortløbende, se kalenderen på hjemmesiden: www.klezmerduo.dk